Galerie en Atelier Freeke Klerekoper Warns gaat verhuizen naar Kampen

Per 3 september 2019 gaat Freeke werken op haar nieuwe plek in Kampen.